MB „Preventus“ fizikinių tyrimų laboratorija

Akreditavimo pažymėjimo numeris/
The number of accreditation certificate
LA.190-01
AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 190-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity MB „Preventus“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* MB „Preventus“ fizikinių tyrimų laboratorija
Veiklos vietos vykdymo adresas (adresai)/
Location/ Locations of the CAB
Lelijų g. 16, Poderiškiai, LT-53370 Kaunas
Telefonas / Phone +370 640 45 555
El. paštas / E-mail info@preventus.lt
Interneto svetainė / Website http://www.preventus.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Pastatų sandarumo, patalpų su stacionariosiomis gesinimo dujomis sistemomis, ortakių ir oro ruošimo agregatų korpuso oro nuotėkio bandymai
Description of activities Testing of air permeability of buildings, air leakage of ducts, air handling units, premises with fixed extinguishing gas system
Akreditavimo pažymėjimas išduotas/ įsigaliojo/
The accreditation certificate issued/ valid since
2024-04-05
Akreditavimo pažymėjimo versijų datos /
Versions of the accreditation certificate
2024-04-05
AVĮ akredituota nuo/
Initial accreditation date
2021-07-01
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2026-06-30
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body