MB „Preventus“ fizikinių tyrimų laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 190-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity MB „Preventus“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* MB „Preventus“ fizikinių tyrimų laboratorija
Adresas / Address Radvilėnų pl. 1B, LT-50271 Kaunas
Telefonas / Phone +370 640 45 555
El. paštas / E-mail info@preventus.lt
Interneto svetainė / Website http://www.preventus.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Pastatų ir jų dalių pralaidumo orui nustatymo bandymai
Description of activities Tests of determination of air permeability of buildings and parts of buildings
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.190-01
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2021-07-01
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2021-07-01
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2026-06-30
Akredituota nuo / Accredited since 2021-07-01
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body