VŠĮ "Euromatas" Produktų ir procesų sertifikavimo skyrius

Akreditavimo pažymėjimo numeris/
The number of accreditation certificate
LA.002-03
AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 002-03
Tipas / Type Produktų sertifikavimo įstaigos / Product certification bodies (ISO/IEC 17065)
Juridinis asmuo / Legal entity Viešoji įstaiga "Euromatas"
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* VŠĮ "Euromatas" Produktų ir procesų sertifikavimo skyrius
Veiklos vietos vykdymo adresas (adresai)/
Location/ Locations of the CAB
Raudondvario pl. 168, 47172 Kaunas
Telefonas / Phone +370 610 04388
El. paštas / E-mail euromatas@euromatas.lt
Interneto svetainė / Website http://www.euromatas.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17065:2012
Veiklos apibūdinimas Statybos produktų ir suvirinimo procesų sertifikavimas (akreditavimo srities 1 lentelė); Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūrų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus atlikimas (akreditavimo srities 2 lentelė)
Description of activities Certification of construction products and welding processes (Table 1 of the scope of accreditation); Performance of construction products stability evaluation and testing procedures of the European Parliament and Council Regulation (EU) No. 305/2011 (Table 2 of the scope of accreditation)
Akreditavimo pažymėjimas išduotas/ įsigaliojo/
The accreditation certificate issued/ valid since
2024-01-26
Akreditavimo pažymėjimo versijų datos /
Versions of the accreditation certificate
2024-01-26, 2024-02-27, 2024-05-16
AVĮ akredituota nuo/
Initial accreditation date
2022-08-17
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2027-08-16
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body