UAB Tyrimų laboratorija Fizikinių tyrimų laboratorija

Akreditavimo pažymėjimo numeris/
The number of accreditation certificate
LA.01.164
AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 151-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB Tyrimų laboratorija
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB Tyrimų laboratorija Fizikinių tyrimų laboratorija
Veiklos vietos vykdymo adresas (adresai)/
Location/ Locations of the CAB
Tiekėjų g. 19F, 97123 Kretinga
Telefonas / Phone +370 670 96240
El. paštas / E-mail info@tyrimulaboratorija.lt
Interneto svetainė / Website http://www.tyrimulaboratorija.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Statinio konstrukcijų garso izoliavimo, patalpų aidėjimo trukmės, statinių inžinerinių sistemų keliamo akustinio triukšmo, aplinkos akustinio triukšmo, pastatų pralaidumo orui, darbo ir visuomeninių patalpų šiluminės aplinkos, darbo aplinkos ir avarinio apšvietimo, triukšmo užtvarų įneštinio silpninimo tyrimai
Description of activities Testing of sound insulation in situ of constructions in buildings, reverberation time, noise levels from service equipment in buildings, environment noise levels, air permeability of buildings, thermal environment, illumination in workplace and emergency lighting, insertion loss of noise barriers measurements
Akreditavimo pažymėjimas išduotas/ įsigaliojo/
The accreditation certificate issued/ valid since
2024-02-07
Akreditavimo pažymėjimo versijų datos /
Versions of the accreditation certificate
2024-02-07
AVĮ akredituota nuo/
Initial accreditation date
2016-10-17
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2026-10-13
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body