UAB Tyrimų laboratorija Fizikinių tyrimų laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 151-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB Tyrimų laboratorija
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB Tyrimų laboratorija Fizikinių tyrimų laboratorija
Adresas / Address Tiekėjų g. 19F, 97123 Kretinga
Telefonas / Phone +370 670 96240
El. paštas / E-mail info@tyrimulaboratorija.lt
Interneto svetainė / Website http://www.tyrimulaboratorija.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Statinio konstrukcijų garso izoliavimo, patalpų aidėjimo trukmės, statinių inžinerinių sistemų keliamo akustinio triukšmo, aplinkos akustinio triukšmo, pastatų pralaidumo orui, darbo ir visuomeninių patalpų šiluminės aplinkos, darbo aplinkos apšvietimo ir triukšmo užtvarų įneštinio silpninimo tyrimai
Description of activities Sound insulation in situ of constructions in buildings, reverberation time, noise levels from service equipment in buildings, environment noise levels, air permeability of buildings, thermal environment and illumination of premises, insertion loss of noise barriers measurements
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.164
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2021-10-14
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2021-10-14
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2026-10-13
Akredituota nuo / Accredited since 2016-10-17
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body