AB „Vilniaus metrologijos centras“ Jungtinė laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 082-02
Tipas / Type Kalibravimo laboratorijos / Calibration Laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity AB „Vilniaus metrologijos centras“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* AB „Vilniaus metrologijos centras“ Jungtinė laboratorija
Adresas / Address Dariaus ir Girėno g. 23, 02189 Vilnius; E. Ožeškienės g. 25, 44254 Kaunas; Tomo g. 24, 91249 Klaipėda; Baltupėnų g. 1, 78141 Šiauliai; Liepų al. 22, 35121 Panevėžys
Telefonas / Phone +370 5 230 63 64
El. paštas / E-mail vmc@vmc.lt
Interneto svetainė / Website http://www.vmc.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2005
Veiklos apibūdinimas Ilgio, kampo, tūrio, masės, jėgos, slėgio, drėgmės, temperatūros, elektrinių dydžių, laiko, dažnio, triukšmo, vibracijos, jonizuojančios spinduliuotės, fizikinių, cheminių ir optinių matavimo priemonių kalibravimas
Description of activities Calibration of length, angle, volume, mass, force, pressure, humidity, temperature, electrical quantities, timing, frequency, noise, vibration, radiation, physical, chemical and optical instruments
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.02.023
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2017-02-03
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2019-05-28
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2021-10-23
Akredituota nuo / Accredited since 2001-06-18
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body