VšĮ Energetikų mokymo centras Sertifikavimo skyrius

Akreditavimo pažymėjimo numeris/
The number of accreditation certificate
LA.05.004
AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 010-05
Tipas / Type Asmenų sertifikavimo įstaigos / Personnel certification bodies (ISO/IEC 17024)
Juridinis asmuo / Legal entity VšĮ Energetikų mokymo centras
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* VšĮ Energetikų mokymo centras Sertifikavimo skyrius
Veiklos vietos vykdymo adresas (adresai)/
Location/ Locations of the CAB
Jeruzalės g. 21, 08420 Vilnius
Telefonas / Phone +370 5 237 4577, Mob. +370 616 27041
El. paštas / E-mail info@emclt.lt
Interneto svetainė / Website http://www.emclt.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17024:2012
Veiklos apibūdinimas Elektros, šilumos, gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų, naftos energetikos sektorių darbuotojų, suvirintojų, suvirinimo operatorių bei plastikinių vamzdžių suvirintojų sertifikavimas (1 priedas); slėginių įrenginių neišardomai sujungiamų detalių jungimo procedūras atliekančių specialistų kvalifikacijos patvirtinimas pagal Slėginės įrangos techninį reglamentą, kuriuo perimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/68/ES (2 priedas)
Description of activities Certification of electricians, heaters, natural gas and liquefied petroleum gas, employees of the oil sector, welders, welding operators and plastic pipe welders (Annex 1); the approval of the personnel conducting seamless fitting of pressure equipment in accordance with the Technical Regulation for Pressure Equipment adopted by Directive 2014/68 / EU of the European Parliament and of the Council (Annex 2)
Akreditavimo pažymėjimas išduotas/ įsigaliojo/
The accreditation certificate issued/ valid since
2020-12-29
Akreditavimo pažymėjimo versijų datos /
Versions of the accreditation certificate
2021-12-17
AVĮ akredituota nuo/
Initial accreditation date
2015-12-30
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2025-12-28
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body