UAB „Diagnostikos laboratorija“

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 173-09
Tipas / Type Medicinos laboratorijos / Medical laboratories (ISO 15189)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB „Diagnostikos laboratorija“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB „Diagnostikos laboratorija“
Adresas / Address Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas
Telefonas / Phone +370 37 731016
El. paštas / E-mail administracija@anteja.lt
Interneto svetainė / Website http://www.anteja.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO 15189:2013
Veiklos apibūdinimas Biocheminiai, imunologiniai, infekcinės serologijos, hemostaziologiniai ir hematologiniai tyrimai
Description of activities Biochemistry, immunology, infectious serology, hemostasis and hematology assays
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.173-09
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2022-05-30
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2022-05-30
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2024-12-29
Akredituota nuo / Accredited since 2019-12-30
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body