UAB „YIT Lietuva" Bandymų laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 162-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB „YIT Lietuva"
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB „YIT Lietuva" Bandymų laboratorija
Adresas / Address Granito g. 4, 02241 Vilnius, Gamyklos g. 14a, 96155 Gargždai
Telefonas / Phone +370 5 264 03 27
El. paštas / E-mail irmantas.truska@yit.lt
Interneto svetainė / Website http://www.yit.lt/bustas
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Bitumų, bituminių mišinių ir dangų, automobilių kelių gruntų, užpildų ir aktyvintų mineralinių miltelių bandymai bei ėminių ėmimas
Description of activities Testing and sampling of bitumen, bituminous mixtures and pavements, soils for road construction, aggregates for road base and bituminous mixtures, activated mineral filler
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.049
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2022-04-25
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2022-04-25
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2027-04-24
Akredituota nuo / Accredited since 2002-07-25
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body