AB „Problematika“ Bandymų laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 016-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity AB „Problematika“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* AB „Problematika“ Bandymų laboratorija
Adresas / Address Granito g. 3, 02241 Vilnius
Telefonas / Phone +370 5 264 47 85, faks. +370 5 260 19 84
El. paštas / E-mail problematika@problematika.lt
Interneto svetainė / Website http://www.problematika.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Bituminių rišiklių, bituminių mišinių ir kelio dangos paviršiaus, gruntų, mineralinių medžiagų ir jų mišinių, betono, betono ir gamtinio akmens gaminių, sintetinių polimerinių kelių tiesimo medžiagų bei eismo saugumo elementų bandymai ir ėminių ėmimas
Description of activities Tests and sampling of bituminous binders, bituminous mixtures and road surface, soils, mineral aggregates and their mixtures, concrete and natural stone products, synthetic polymeric materials for road construction and traffic safety elements
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.015
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2020-08-03
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2020-08-03
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2022-09-07
Akredituota nuo / Accredited since 1998-04-27
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body