VšĮ „EKOAGROS“

Akreditavimo pažymėjimo numeris/
The number of accreditation certificate
LA.03.007
AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 008-03
Tipas / Type Produktų sertifikavimo įstaigos / Product certification bodies (ISO/IEC 17065)
Juridinis asmuo / Legal entity VšĮ „EKOAGROS“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* VšĮ „EKOAGROS“
Veiklos vietos vykdymo adresas (adresai)/
Location/ Locations of the CAB
Laisvės al. 67, 44304 Kaunas
Telefonas / Phone +370 37 203181
El. paštas / E-mail ekoagros@ekoagros.lt
Interneto svetainė / Website http://www.ekoagros.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17065:2012
Veiklos apibūdinimas Akredituota atlikti pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų pirminės gamybos ir tvarkymo procesų sertifikavimą ir reikalavimus atitinkančių produktų ir produktų, kuriems suteikiamos lygiavertės garantijos, sertifikavimą trečiosiose šalyse
Description of activities Certification of primary production and handling processes of products produced in accordance with national agriculture and food quality system and certification of products which comply with the requirements and products which are being provided equivalent guarantees in third countries
Akreditavimo pažymėjimas išduotas/ įsigaliojo/
The accreditation certificate issued/ valid since
2023-04-18
Akreditavimo pažymėjimo versijų datos /
Versions of the accreditation certificate
2023-10-09
AVĮ akredituota nuo/
Initial accreditation date
2005-10-18
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2025-09-02
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body