UAB „Sertika“ Bandymų laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 001-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB „Sertika“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB „Sertika“ Bandymų laboratorija
Adresas / Address Mituvos g. 2-255, 50131 Kaunas
Telefonas / Phone +370 37 31 4434
El. paštas / E-mail sertika@sertika.lt
Interneto svetainė / Website http://www.sertika.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Medicinos, matavimų, valdymo įrangos, buitinių ir panašios paskirties elektrinių prietaisų, garso ir vaizdo, informacijos ir ryšių technologijų įrangos, šviestuvų mechaninius ir elektros bandymus
Description of activities Tests of medical, measurement, control equipment, household and similar electrical appliances, audio-visual, information and communication technology equipment, lighting mechanical and electrical
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.007
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2023-04-04
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2023-04-04
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2027-10-10
Akredituota nuo / Accredited since 1997-01-07
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body