UAB „Sertika“ Bandymų laboratorija

Akreditavimo pažymėjimo numeris/
The number of accreditation certificate
LA.01.007
AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 001-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB „Sertika“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB „Sertika“ Bandymų laboratorija
Veiklos vietos vykdymo adresas (adresai)/
Location/ Locations of the CAB
Mituvos g. 2-255, 50131 Kaunas
Telefonas / Phone +370 37 31 4434
El. paštas / E-mail sertika@sertika.lt
Interneto svetainė / Website http://www.sertika.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Medicinos, matavimų, valdymo įrangos, buitinių ir panašios paskirties elektrinių prietaisų, garso ir vaizdo, informacijos ir ryšių technologijų įrangos, šviestuvų, kištukų ir kištukinių lizdų mechaninius ir elektros bandymai
Description of activities Mechanical and electrical testing of medical, measurement, control equipment, household and similar electrical appliances, audio-visual, information and communication technology equipment, luminaires, plugs and socket-outlets
Akreditavimo pažymėjimas išduotas/ įsigaliojo/
The accreditation certificate issued/ valid since
2024-04-10
Akreditavimo pažymėjimo versijų datos /
Versions of the accreditation certificate
2024-04-10
AVĮ akredituota nuo/
Initial accreditation date
1997-01-07
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2027-10-10
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body