VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ Nuotekų valymo įrenginių laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 113-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ Nuotekų valymo įrenginių laboratorija
Adresas / Address Maišiagalos mstl., 14242 Vilniaus r.
Telefonas / Phone +370 699 25019
El. paštas / E-mail laboratory@spsc.lt
Interneto svetainė / Website http://www.spsc.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2005
Veiklos apibūdinimas Mažųjų nuotekų valymo įrenginių bandymai (1 priedas); mažųjų nuotekų valymo įrenginių eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo procedūrų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 atlikimas (2 priedas)
Description of activities Tests of small wastewater treatment plants (Annex 1) assessment and verification of performance of small wastewater treatment plants according to requirements of the Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council (Annex 2)
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.103
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2015-05-26
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2015-05-26
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2020-05-25
Akredituota nuo / Accredited since 2010-06-03
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body