UAB „Termas“ Pastatų sandarumo bandymų laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 134-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB „Termas“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB „Termas“ Pastatų sandarumo bandymų laboratorija
Adresas / Address J.Basanavičiaus g. 101 B, 76129 Šiauliai
Telefonas / Phone +370 663 731 73
El. paštas / E-mail diagnostika@termas.lt; administracija@termas.lt
Interneto svetainė / Website http://www.termas.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Pastatų ir jų dalių pralaidumo orui bandymai
Description of activities Tests of determination of air permeability of buildings and parts of buildings
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.147
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2020-09-21
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2020-09-21
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2025-09-20
Akredituota nuo / Accredited since 2015-09-25
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body