UAB „Ekoliuks“

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 189-03
Tipas / Type Produktų sertifikavimo įstaigos / Product certification bodies (ISO/IEC 17065)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB „Ekoliuks“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB „Ekoliuks“
Adresas / Address Laisvės al. 97A-2, LT-44291 Kaunas
Telefonas / Phone +370 655 05 562
El. paštas / E-mail info@ecolux.lt
Interneto svetainė / Website http://www.ecolux.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17065:2012
Veiklos apibūdinimas Ekologinės augalininkystės pirminės gamybos procesų sertifikavimas
Description of activities Certification of production processes of organic plant
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.189-03
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2021-06-28
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2021-06-28
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2026-06-27
Akredituota nuo / Accredited since 2021-06-28
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body