Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Naftos produktų bandymo laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 107-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Naftos produktų bandymo laboratorija
Adresas / Address V. Bielskio g. 47B, 76159 Šiauliai
Telefonas / Phone 841441164
El. paštas / E-mail egle.maciuliene@vvtat.lt
Interneto svetainė / Website http://www.vvtat.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Naftos produktų tyrimai
Description of activities The tests of petroleum products
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.169
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2020-10-05
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2020-10-05
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2022-05-22
Akredituota nuo / Accredited since 2017-05-22
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body