AB „Akmenės cementas“ Cemento bandymų laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 061-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity AB „Akmenės cementas“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* AB „Akmenės cementas“ Cemento bandymų laboratorija
Adresas / Address J. Dalinkevičiaus g. 2, 85118 Naujoji Akmenė
Telefonas / Phone +370 425 5 84 88
El. paštas / E-mail ruta.neimantiene@cementas.lt
Interneto svetainė / Website http://www.cementas.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Cemento ir kietojo kuro bandymai, cemento ėminių ėmimas ir paruošimas bandymams
Description of activities The tests of cement and solid mineral fuel and sampling of cement
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.017
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2022-09-19
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2022-09-19
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2027-09-18
Akredituota nuo / Accredited since 1998-05-28
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body