AB „Dolomitas“ laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 117-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity AB „Dolomitas“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* AB „Dolomitas“ laboratorija
Adresas / Address Dolomito g. 6, 83477 Petrašiūnų k., Pakruojo r.
Telefonas / Phone +370 421 42716, +370 698 79631
El. paštas / E-mail laboratorija@dolomitas.lt
Interneto svetainė / Website http://www.dolomitas.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Mineralinių medžiagų (užpildų) bandymai ir ėminių ėmimas
Description of activities Tests and sampling of aggregates
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.117
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2021-10-08
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2022-12-16
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2026-10-07
Akredituota nuo / Accredited since 2011-10-21
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body