UAB „Inta“ Individualios dozimetrijos laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 115-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB „Inta“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB „Inta“ Individualios dozimetrijos laboratorija
Adresas / Address Dariaus ir Girėno g. 40, 02189 Vilnius
Telefonas / Phone +370 5 216 7211
El. paštas / E-mail inta@inta.lt
Interneto svetainė / Website http://www.inta.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Individualiuose dozimetruose sukauptų dozių bandymai
Description of activities Tests of the dose accumulated in dosimeter
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.112
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2020-11-11
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2020-11-11
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2025-11-10
Akredituota nuo / Accredited since 2011-03-29
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body