UAB „Mproducts“ laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 159-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB „Mproducts“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB „Mproducts“ laboratorija
Adresas / Address Verkių g. 36, 09109 Vilnius
Telefonas / Phone +370 650 35225
El. paštas / E-mail info@pastaturenovacijos.lt
Interneto svetainė / Website http://www.pastaturenovacijos.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2005
Veiklos apibūdinimas Pastatų ir jų dalių pralaidumo orui nustatymo bandymai
Description of activities Determination of the air permeability of buildings and their parts
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.176
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2019-01-28
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2019-01-28
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2020-11-29
Akredituota nuo / Accredited since 2019-01-28
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body