VŠĮ "Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba" Sertifikavimo skyrius

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 025-03
Tipas / Type Produktų sertifikavimo įstaigos / Product certification bodies (ISO/IEC 17065)
Juridinis asmuo / Legal entity VŠĮ "Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba"
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* VŠĮ "Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba" Sertifikavimo skyrius
Adresas / Address Pakraščio g. 24, 49292 Kaunas
Telefonas / Phone +370 37 31 0072
El. paštas / E-mail info@kipt.lt
Interneto svetainė / Website http://www.kipt.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17065:2012
Veiklos apibūdinimas Akredituota atlikti atitikties įvertinimo procedūras pagal techninį reglamentą, kuriuo atitinkamai perimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/33/ES Liftai ir liftų saugos įtaisai
Description of activities
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.025-03
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2023-04-13
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2023-04-13
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2028-04-12
Akredituota nuo / Accredited since 2023-04-13
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body