Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija

Akreditavimo pažymėjimo numeris/
The number of accreditation certificate
LA.01.036
AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 030-01-1
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity Lietuvos energetikos institutas
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija
Veiklos vietos vykdymo adresas (adresai)/
Location/ Locations of the CAB
Breslaujos g. 3, 44403 Kaunas
Telefonas / Phone +370 37 401 861
El. paštas / E-mail Gediminas.Zygmantas@lei.lt
Interneto svetainė / Website http://www.lei.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Šildymo katilų, dujas deginančių prietaisų, kietojo biokuro ir kietojo atgautojo kuro, vandens ir šilumos energijos skaitiklių bandymai (akreditavimo srities 1 lentelė); Patalpų šildymo prietaisų, naudojančių kietąjį kurą, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūrų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 atlikimas (akreditavimo srities 2 lentelė)
Description of activities Tests of heating boilers, appliances burning gaseous fuels, solid biofuel, solid recovered fuel, water and thermal energy meters (Table 1 of the scope of accreditation); Assessment and verification of performance of space heating appliances burning solid fuel according to requirements of Regulation (EU) No 305/2011 of European Parliament and of the Council (Table 2 of the scope of accreditation)
Akreditavimo pažymėjimas išduotas/ įsigaliojo/
The accreditation certificate issued/ valid since
2024-05-21
Akreditavimo pažymėjimo versijų datos /
Versions of the accreditation certificate
2024-05-21
AVĮ akredituota nuo/
Initial accreditation date
2001-03-01
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2025-08-05
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body