UAB „Testlita“

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 160-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB „Testlita“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB „Testlita“
Adresas / Address J.Basanavičiaus g. 160D-2, 76128 Šiauliai; Sodų g. 14, 01313, Vilnius
Telefonas / Phone +370 41 441 207; +370 680 98 258; +370 686 03 565
El. paštas / E-mail laboratorija@testlita.lt
Interneto svetainė / Website http://www.testlita.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Betono mišinių, sukietėjusio betono, betono gaminių ir konstrukcijų, betoninių aplinkos tvarkymo gaminių, statybinės medienos, apsauginių ir apdailos produktų bei jų komponentų, armatūros, vielos bei suvirintų gaminių, kietųjų atliekų bandymai ir ėminių ėmimas.
Description of activities Testing of fresh concrete, hardened concrete, concrete products and construction, concrete articles for tiding surroundings, structural timber, protective and finishing products, reinforcing bars, wire, welded products, solid waste and sampling
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.013
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2020-08-11
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2020-08-11
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2022-04-27
Akredituota nuo / Accredited since 1998-01-20
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body