UAB „Testlita“

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 160-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB „Testlita“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB „Testlita“
Adresas / Address J. Basanavičiaus g. 160D-2, 76128 Šiauliai; Jankiškių g. 39, 02300 Vilnius
Telefonas / Phone +370 41 441 207; +370 680 98 258; +370 686 03 565
El. paštas / E-mail testlita@testlita.lt
Interneto svetainė / Website http://www.testlita.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Statybinių medžiagų fizikiniai ir fizikiniai-cheminiai bandymai ir ėminių ėmimas
Description of activities Physical and physical-chemical testing and sampling of building materials
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.013
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2022-04-28
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2022-04-28
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2027-04-27
Akredituota nuo / Accredited since 1998-01-20
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body