UAB „Transkona“

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 032-06
Tipas / Type Kontrolės įstaigos / Inspection bodies (ISO/IEC 17020)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB „Transkona“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB „Transkona“
Adresas / Address Šilutės pl. 50, 94181 Klaipėda
Telefonas / Phone +370 46 34 12 54
El. paštas / E-mail klaipeda@vta.lt
Interneto svetainė / Website http://www.vta.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17020:2012
Veiklos apibūdinimas Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimas
Description of activities Mandatory technical inspection of motor vehicles and their trailers
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.06.009
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2020-02-21
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2020-02-21
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2025-02-20
Akredituota nuo / Accredited since 2005-08-25
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body