UAB „Transkona“

Akreditavimo pažymėjimo numeris/
The number of accreditation certificate
LA.06.009
AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 032-06
Tipas / Type Kontrolės įstaigos / Inspection bodies (ISO/IEC 17020)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB „Transkona“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB „Transkona“
Veiklos vietos vykdymo adresas (adresai)/
Location/ Locations of the CAB
Šilutės pl. 50, 94181 Klaipėda
Telefonas / Phone +370 46 34 12 54
El. paštas / E-mail klaipeda@vta.lt
Interneto svetainė / Website http://www.vta.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17020:2012
Veiklos apibūdinimas Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimas
Description of activities Mandatory technical inspection of motor vehicles and their trailers
Akreditavimo pažymėjimas išduotas/ įsigaliojo/
The accreditation certificate issued/ valid since
2020-02-21
Akreditavimo pažymėjimo versijų datos /
Versions of the accreditation certificate
2023-08-03
AVĮ akredituota nuo/
Initial accreditation date
2005-08-25
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2025-02-20
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body