AB „Eurovia Lietuva“ laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 148-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity AB „Eurovia Lietuva“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* AB „Eurovia Lietuva“ laboratorija
Adresas / Address Kirzinės vs., 14247 Vilniaus r.
Telefonas / Phone +370 612 94205
El. paštas / E-mail vbaltakis@eurovia.lt
Interneto svetainė / Website http://www.eurovia.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2005
Veiklos apibūdinimas Bituminių rišiklių, bituminių mišinių, mineralinių medžiagų bandymai ir ėminių ėmimas
Description of activities Testing and sampling of bituminous binders, bituminous mixtures and mineral aggregates
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.167
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2019-07-05
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2019-07-05
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2020-11-29
Akredituota nuo / Accredited since 2017-01-05
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body