AB „Eurovia Lietuva“ laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 148-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity AB „Eurovia Lietuva“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* AB „Eurovia Lietuva“ laboratorija
Adresas / Address Senasis Ukmergės kelias 185, Kirzinės vs., 14247 Vilniaus r., Pamiškės g. 6, Klaipėda
Telefonas / Phone +370 612 94205
El. paštas / E-mail vbaltakis@eurovia.lt
Interneto svetainė / Website http://www.eurovia.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Bituminių rišiklių, bituminių mišinių, mineralinių medžiagų, automobolių kelių gruntų bandymai ir ėminių ėmimas
Description of activities Testing and sampling of bituminous binders, bituminous mixtures, mineral aggregates, soil for use in road construction
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.167
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2021-12-14
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2021-12-14
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2026-12-13
Akredituota nuo / Accredited since 2017-01-05
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body