UAB „Rianos metrologijos paslaugos“ Metrologijos laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 034-02
Tipas / Type Kalibravimo laboratorijos / Calibration Laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB „Rianos metrologijos paslaugos“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB „Rianos metrologijos paslaugos“ Metrologijos laboratorija
Adresas / Address Kedrų g. 7, 03116 Vilnius
Telefonas / Phone +370 5 213 25 07
El. paštas / E-mail riana@riana.lt
Interneto svetainė / Website http://www.riana.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Matavimo priemonių kalibravimas
Description of activities Calibration of measuring instruments
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.02.005
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2023-03-10
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2023-03-10
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2025-11-03
Akredituota nuo / Accredited since 1997-02-20
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body