UAB „Rianos metrologijos paslaugos“ Kalibravimo ir bandymų laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 034-02
Tipas / Type Kalibravimo laboratorijos / Calibration Laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB „Rianos metrologijos paslaugos“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB „Rianos metrologijos paslaugos“ Kalibravimo ir bandymų laboratorija
Adresas / Address Savanorių pr. 22, 03126 Vilnius
Telefonas / Phone +370 5 213 25 07
El. paštas / E-mail riana@riana.lt
Interneto svetainė / Website http://www.riana.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2005
Veiklos apibūdinimas Slėgio, temperatūros, tūrio ir elektrinių dydžių matuoklių kalibravimas
Description of activities Calibration of pressure, temperature and volume and electrical size measuring instrument
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.02.005
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2018-06-15
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2018-06-15
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2020-11-29
Akredituota nuo / Accredited since 1997-02-20
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body