UAB Laboratorinių bandymų centras

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 027-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB Laboratorinių bandymų centras
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB Laboratorinių bandymų centras
Adresas / Address R. Kalantos g. 85a, 52310 Kaunas
Telefonas / Phone +370 37 45 77 72
El. paštas / E-mail lbc@lbc.lt
Interneto svetainė / Website http://www.lbc.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Užpildų, mineralinių miltelių, bitumo, bituminių rišiklių ir emulsijos, bituminių mišinių, karštojo asfalto ir dangų, kelių ženklinimo medžiagų, nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų, cinko dangų, statybinių skiedinių ir mišinių, gamtinio akmens, tašytų grindinio akmenų, betono mišinių ir gaminių, cemento bandymai ir ėminių ėmimas
Description of activities Testing and sampling of aggregates, mineral aggregates, bitumen, bituminous binders and emulsions, bituminous mixtures, hot asphalt and coatings, road marking materials, permanent vertical road signs, zinc coatings, mortars and mixes, natural stone, paved paving stones, concrete mixtures and articles, cement
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.002
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2019-06-14
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2020-12-29
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2024-06-13
Akredituota nuo / Accredited since 1995-07-03
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body