UAB „Laboratoriniai tyrimai“

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 157-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB „Laboratoriniai tyrimai“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB „Laboratoriniai tyrimai“
Adresas / Address R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas
Telefonas / Phone +37061157472
El. paštas / E-mail info@laboratoriniaityrimai.eu
Interneto svetainė / Website http://www.laboratoriniaityrimai.eu
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Gruntų, užpildų, nesurištųjų ir hidrauliškai surištų mišinių; kelių, aerodromo dangų ir kitų eismo zonų paviršių ir konstrukcijų; bitumo ir bituminų rišiklių bei mišinių bandymai ir ėminių ėmimas
Description of activities Testing and sampling of road surface, soils, mineral materials, aggregates and their mixtures, unbound and hydraulically bound mixtures, bitumen, bituminous binders, bituminous mixtures
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.173
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2022-11-28
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2022-11-28
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2027-11-27
Akredituota nuo / Accredited since 2017-12-11
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body