UAB „Laboratoriniai tyrimai“

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 157-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB „Laboratoriniai tyrimai“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB „Laboratoriniai tyrimai“
Adresas / Address R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas
Telefonas / Phone +37061157472
El. paštas / E-mail info@laboratoriniaityrimai.eu
Interneto svetainė / Website http://www.laboratoriniaityrimai.eu
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Gruntų, užpildų, nesurištųjų ir hidrauliškai surištų mišinių; kelių, aerodromo dangų ir kitų eismo zonų paviršių ir konstrukcijų; bitumo ir bituminų rišiklių bei mišinių bandymai ir ėminių ėmimas
Description of activities Road surface, soils, mineral materials, aggregates, unbound and hydraulically bound mixtures and sampling
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.173
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2020-03-06
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2020-03-06
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2022-12-10
Akredituota nuo / Accredited since 2017-12-11
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body