VšĮ Energetikų mokymo centro laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 010-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity VšĮ Energetikų mokymo centras
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* VšĮ Energetikų mokymo centro laboratorija
Adresas / Address Raudondvario pl. 168, LT-47172 Kaunas
Telefonas / Phone +370 614 75702; +370 615 86213
El. paštas / E-mail rasa.bereisaite@emclt.lt; laboratorija@emclt.lt
Interneto svetainė / Website http://emclt.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Metalo suvirinimo siūlių, gruntų, pastatų ir jų dalių pralaidumo orui ir fizikinius darbo vietų tyrimus
Description of activities Metal welds, primers, air permeability of buildings and their parts and physical tests of workplaces
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.043
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2021-01-11
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2023-01-11
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2026-11-11
Akredituota nuo / Accredited since 2001-12-19
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body