VšĮ Energetikų mokymo centro Mechaninių bandymų laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 010-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity VšĮ Energetikų mokymo centras
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* VšĮ Energetikų mokymo centro Mechaninių bandymų laboratorija
Adresas / Address Raudondvario pl. 168, LT-47172 Kaunas
Telefonas / Phone +370 61157262
El. paštas / E-mail viktoras.savickas@emclt.lt
Interneto svetainė / Website http://emclt.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Metalo suvirinimo siūlių ir vamzdžių ardomieji bandymai bei pastatų ir jų dalių pralaidumo orui bandymai
Description of activities Destructive tests on welds in metallic materials, pipes and air permeability tests of buildings and their parts
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.043
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2020-09-04
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2020-09-04
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2021-11-13
Akredituota nuo / Accredited since 2001-12-19
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body