VšĮ „Energetikų mokymo centras“ Mechaninių bandymų laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 010-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity VšĮ „Energetikų mokymo centras“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* VšĮ „Energetikų mokymo centras“ Mechaninių bandymų laboratorija
Adresas / Address Chemijos g. 27B, 51331 Kaunas
Telefonas / Phone +370 61157262
El. paštas / E-mail viktoras.savickas@emclt.lt
Interneto svetainė / Website http://emclt.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2005
Veiklos apibūdinimas Metalų suvirinimo siūlių tempimo, lenkimo ir laužimo, metalinių vamzdžių plėtimo ir suplojimo bei pastatų ir jų dalių pralaidumo orui bandymai
Description of activities Tensile, bending and breaking tests of metal welding seams, expansion and flotation tests of metal pipes and air permeability testing of buildings and their parts
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.043
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2019-04-23
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2019-04-23
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2020-11-29
Akredituota nuo / Accredited since 2001-12-19
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body