VšĮ Energetikų mokymo centro Mechaninių bandymų laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 010-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity VšĮ Energetikų mokymo centras
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* VšĮ Energetikų mokymo centro Mechaninių bandymų laboratorija
Adresas / Address Raudondvario pl. 168, LT-47172 Kaunas
Telefonas / Phone +370 614 75702; +370 615 86213
El. paštas / E-mail rasa.bereisaite@emclt.lt; laboratorija@emclt.lt
Interneto svetainė / Website http://emclt.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Metalo suvirinimo siūlių bei pastatų ir jų dalių pralaidumo orui bandymai
Description of activities Destructive tests on welds in metallic materials and air permeability tests of buildings and their parts
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.043
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2021-11-12
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2021-11-12
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2026-11-11
Akredituota nuo / Accredited since 2001-12-19
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body