VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių tyrimo instituto Automobilių kelių mokslo laboratorija / VGTU Faculty of Environmental Engineering, Road Research Institute Road Research Laboratory

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 086-01-2
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių tyrimo instituto Automobilių kelių mokslo laboratorija / VGTU Faculty of Environmental Engineering, Road Research Institute Road Research Laboratory
Adresas / Address Saulėtekio al. 11, II rūmai, 10223 Vilnius / Saulėtekio ave. 11, 10223 Vilnius
Telefonas / Phone +370 5 274 47 12
El. paštas / E-mail akml@vgtu.lt
Interneto svetainė / Website http://vgtu.lt/s0fzIo
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2005
Veiklos apibūdinimas Bituminių mišinių, grunto, užpildų bandymai ir ėminių ėmimas, bitumo ir bituminių rišiklių, nesurištųjų ir hidrauliškai surištųjų mišinių, kelių ir aerodromo dangų paviršiaus, kelių ir aerodromo dangos konstrukcijos, kelių ženklinimo medžiagų ir betonų bandymai
Description of activities Sampling and tests of bituminous mixtures, soils, aggregates, and tests of bitumen and bituminous binders, unbound and hydraulically bound mixtures, road and airfield surfaces, road and airfield pavement structures, road marking materials and concretes
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.063
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2019-09-06
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2019-09-06
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2020-11-29
Akredituota nuo / Accredited since 2004-10-11
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body