Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Fitosanitarinių tyrimų laboratorija (skyrius)/ Phytosanitary Research Laboratory (Division) of the State Plant Service under the Ministry of Agriculture

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 127-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Fitosanitarinių tyrimų laboratorija (skyrius)/ Phytosanitary Research Laboratory (Division) of the State Plant Service under the Ministry of Agriculture
Adresas / Address Sukilėlių g. 9A, 11351 Vilnius
Telefonas / Phone +370 5 261 6801
El. paštas / E-mail info@vatzum.lt; silvija.pupeliene@vatzum.lt; lina.jankuviene@vatzum.lt
Interneto svetainė / Website http://www.vatzum.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Augalų, augalinių produktų ir jų kenkėjų tyrimai
Description of activities Tests of plants, plant products and their pests
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.153
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2020-11-11
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2020-11-11
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2025-11-10
Akredituota nuo / Accredited since 2015-11-13
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body