Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos instituto Kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 014-01-2
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity Kauno technologijos universitetas
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos instituto Kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratorija
Adresas / Address Tunelio g. 60, 44405 Kaunas
Telefonas / Phone +370 37 351627
El. paštas / E-mail milda.juciene@ktu.lt
Interneto svetainė / Website https://asi.ktu.edu/
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2005
Veiklos apibūdinimas Dažų, lakų, gruntų, glaistų, sandarinančių medžiagų, klijų, hidroizoliacinių medžiagų ir gaminių (šaltų bituminių klijų, bituminių mastikų ir klijų, hidroizoliacinių ritininių dangų), stogų dangų ir gaminių (bituminių čerpių, metalinių banguotų ir plokščių lakštų, metalinių čerpių), grindų, sienų ir lubų dangų (plastikinių sienų ir lubų dailylenčių, laminuotų grindų dangų, parketo, parketlenčių, grindinių lentų), medienos smulkinių ir medienos plaušų plokščių, statybinių skiedinių, sausųjų ir šlapiųjų specialiųjų skiedinių mišinių bandymai
Description of activities Testing of paints, varnishes, primers, putties, sealing materials, adhesives, waterproofing materials and products (cold bituminous adhesives, bituminous mastics and adhesives, waterproofing rools sheets), roof coverings and products (bituminous shingles, corrugated and flat metal sheets, metal shingles), floors, walls and ceilings coatings (plastic walls and ceilings paneling, laminate floor coverings, parquets, floor boards), wood particleboards and wood fibres boards, mortars, dry and wet special mortars mixtures.
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.012
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2016-11-22
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2018-12-14
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2021-11-21
Akredituota nuo / Accredited since 1997-11-28
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body