AB „Kauno tiltai“ laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 084-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity AB „Kauno tiltai“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* AB „Kauno tiltai“ laboratorija
Adresas / Address Ateities pl. 46, 52502 Kaunas
Telefonas / Phone +370 37 473 935
El. paštas / E-mail kaunotiltai@kaunotiltai.lt
Interneto svetainė / Website http://www.kaunotiltai.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Kelių bitumų, bituminių mišinių, betono mišinių, sukietėjusio betono, automobilių kelių gruntų, užpildų bandymai ir ėminių ėmimas
Description of activities Tests and sampling of bitumen, bituminous mixtures, fresh concrete, concrete, soils of road construction, aggregates
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.033
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2020-02-21
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2020-02-21
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2025-02-20
Akredituota nuo / Accredited since 2000-06-26
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body