Kauno technologijos universiteto Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centras

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 014-01-3
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity Kauno technologijos universitetas
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* Kauno technologijos universiteto Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centras
Adresas / Address Studentų g. 48, 51367 Kaunas; Radvilėnų pl. 19, 50254 Kaunas
Telefonas / Phone +370 37 45 51 20
El. paštas / E-mail ernestas.ivanauskas@ktu.lt
Interneto svetainė / Website https://saf.ktu.edu/smktc/
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Užpildų, skiedinių, betonų, mūro gaminių, betoninių aplinkos tvarkymo elementų, betono ir gelžbetonio gaminių, natūralios ir klijuotos medienos konstrukcijų bandymai bei ėminių ėmimas, ir gamtinio akmens, betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų, mineralinių užpildų ir cemento bandymai
Description of activities Tests and sampling of aggregates, mortars, concretes, masonry products, concrete environmental arrangement elements, concretes and reinforced concretes products, natural and glued timber constructions and tests of natural stone, concretes and reinforced concretes constructions, mineral aggregates and cement
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.029
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2019-11-29
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2021-10-04
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2024-11-28
Akredituota nuo / Accredited since 1999-12-01
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body