Statybos produkcijos sertifikavimo centras

Akreditavimo pažymėjimo numeris/
The number of accreditation certificate
LA.03.004
AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 113-03
Tipas / Type Produktų sertifikavimo įstaigos / Product certification bodies (ISO/IEC 17065)
Juridinis asmuo / Legal entity Uždaroji akcinė bendrovė Statybos produkcijos sertifikavimo centras
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* Statybos produkcijos sertifikavimo centras
Veiklos vietos vykdymo adresas (adresai)/
Location/ Locations of the CAB
Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius
Telefonas / Phone +370 5 272 80 77; +370 5 272 80 78
El. paštas / E-mail centras@spsc.lt
Interneto svetainė / Website http://www.spsc.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17065:2012
Veiklos apibūdinimas Statybos produktų sertifikavimas (akreditavimo srities 1 lentelė); Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūrų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus atlikimą (akreditavimo srities 2 lentelė)
Description of activities Certification of construction products (Table 1 of the scope of accreditation); Assessment and verification of constancy of performance of construction products according to requirements of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council (Table 2 of the scope of accreditation)
Akreditavimo pažymėjimas išduotas/ įsigaliojo/
The accreditation certificate issued/ valid since
2024-02-20
Akreditavimo pažymėjimo versijų datos /
Versions of the accreditation certificate
2024-02-20
AVĮ akredituota nuo/
Initial accreditation date
1999-06-10
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2029-02-19
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body