UAB „Rianos metrologijos paslaugos“ Kalibravimo ir bandymų laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 034-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB „Rianos metrologijos paslaugos“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB „Rianos metrologijos paslaugos“ Kalibravimo ir bandymų laboratorija
Adresas / Address Savanorių pr. 22, 03116 Vilnius
Telefonas / Phone +370 5 213 25 07
El. paštas / E-mail riana@riana.lt
Interneto svetainė / Website http://www.riana.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2005
Veiklos apibūdinimas Slėgio, temperatūros, tūrio, skysčio tankio, dujų koncentracijos, elektrinių dydžių matavimo priemonių ir apsauginių spyruoklinių vožtuvų bandymus
Description of activities Testing of pressure, temperature, volume, fluid density, electrucal quantities measuring devices and valves
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.045
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2017-05-09
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2017-05-09
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2020-12-13
Akredituota nuo / Accredited since 2002-03-01
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body