UAB „Siventa“

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 105-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB „Siventa“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB „Siventa“
Adresas / Address Ragainės g. 100, 78109 Šiauliai
Telefonas / Phone +370 41 501310
El. paštas / E-mail info@siventa.lt
Interneto svetainė / Website http://siventa.lt/lt/
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Vėdinimo įrenginių, rekuperatorių, šilumokaičių, oro ruošimo agregatų aerodinaminiai, šiluminiai ir akustiniai bandymai
Description of activities Testing of aerodynamic, thermal and acoustic characteristics of ventilation units, recuperators, heat recovery devices, air handling units
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.105-01
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2021-01-07
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2022-05-19
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2024-08-27
Akredituota nuo / Accredited since 2019-08-28
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body