UAB „SIVENTA“

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 105-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB „SIVENTA“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB „SIVENTA“
Adresas / Address Ragainės g. 100, 78109 Šiauliai
Telefonas / Phone +370 41 501310
El. paštas / E-mail info@siventa.lt
Interneto svetainė / Website http://siventa.lt/lt/
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Vėdinimo įrenginių aerodinaminiai, šiluminiai ir akustiniai bandymai.
Description of activities Testing of aerodynamic, thermal and acoustic characteristics of ventilation units.
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.105-01
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2019-08-28
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2019-08-28
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2024-08-27
Akredituota nuo / Accredited since 2019-08-28
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body