UAB „Rianos metrologijos paslaugos“ Metrologijos laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 034-06
Tipas / Type Kontrolės įstaigos / Inspection bodies (ISO/IEC 17020)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB „Rianos metrologijos paslaugos“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB „Rianos metrologijos paslaugos“ Metrologijos laboratorija
Adresas / Address Savanorių pr. 22, 03116 Vilnius
Telefonas / Phone +370 5 213 25 07
El. paštas / E-mail riana@riana.lt
Interneto svetainė / Website http://www.riana.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17020:2012
Veiklos apibūdinimas Slėgio, temperatūros, drėgmės, tūrio, skysčio tankio, dujų koncentracijos, elektrinių dydžių matavimo priemonių ir apsauginių spyruoklinių vožtuvų tikrinimas
Description of activities Inspection of pressure, temperature, volume, humidity, liquid density, gas concentration, electrical gauges and safety spring-loaded valves
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.034-06
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2021-12-14
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2021-12-14
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2025-11-03
Akredituota nuo / Accredited since 2020-11-04
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body