AB „Panevėžio statybos trestas" Statybinė laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 057-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity AB „Panevėžio statybos trestas"
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* AB „Panevėžio statybos trestas" Statybinė laboratorija
Adresas / Address Tinklų g. 7, 35115 Panevėžys
Telefonas / Phone +370 45 46 55 93, +370 45 50 55 87
El. paštas / E-mail laboratorija@pst.lt
Interneto svetainė / Website http://www.pst.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Betono, grunto bandymai, pastatų ir jų dalių pralaidumo orui nustatymo bandymai
Description of activities Tests for concrete, soil, air permeability of buildings and their parts
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.022
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2020-10-27
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2022-04-06
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2023-06-11
Akredituota nuo / Accredited since 1999-01-06
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body