UAB „Alkesta“ laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 129-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB „Alkesta“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB „Alkesta“ laboratorija
Adresas / Address Naujoji g. 118, 62175 Alytus
Telefonas / Phone +370 315 77838
El. paštas / E-mail inesa@alkesta.lt
Interneto svetainė / Website http://www.alkesta.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Automobilių kelių gruntų, mineralinių medžiagų ir užpildų, bituminių mišinių bandymai ir ėminių ėmimas
Description of activities Tests and sampling of soils of road construction, minerals aggregates and fillers, bituminous mixtures and sampling
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.136
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2020-01-16
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2022-08-17
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2025-01-15
Akredituota nuo / Accredited since 2015-01-20
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body