VšĮ „Euromatas“

Akreditavimo pažymėjimo numeris/
The number of accreditation certificate
LA.04.003
AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 002-04
Tipas / Type Vadybos sistemų sertifikavimo įstaigos / Management systems certification bodies (ISO/IEC 17021-1)
Juridinis asmuo / Legal entity VšĮ „Euromatas“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* VšĮ „Euromatas“
Veiklos vietos vykdymo adresas (adresai)/
Location/ Locations of the CAB
Raudondvario pl. 168, 47172 Kaunas
Telefonas / Phone +370 683 23616
El. paštas / E-mail euromatas@euromatas.lt
Interneto svetainė / Website http://www.euromatas.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17021-1:2015
Veiklos apibūdinimas Kokybės vadybos sistemų sertifikavimas pagal LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus nurodytoje srityje (1 priedas); Aplinkos apsaugos vadybos sistemų sertifikavimas pagal LST EN ISO 14001:2015 reikalavimus nurodytoje srityje (2 priedas); Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemų sertifikavimas pagal LST ISO 45001:2018 reikalavimus nurodytoje srityje (3 priedas)
Description of activities Certification of quality management systems according to requirements of LST EN ISO 9001:2015 in the defined scope (Annex 1) Certification of Environmental Management Systems according to requirements of LST EN ISO 14001:2015 in the defined scope (Annex 2) Certification of occupational health and safety management systems according to requirements of LST ISO 45001:2018 in the defined scope (Annex 3)
Akreditavimo pažymėjimas išduotas/ įsigaliojo/
The accreditation certificate issued/ valid since
2023-05-18
Akreditavimo pažymėjimo versijų datos /
Versions of the accreditation certificate
2023-05-18
AVĮ akredituota nuo/
Initial accreditation date
2011-12-05
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2026-12-04
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body