VšĮ „Euromatas“

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 002-04
Tipas / Type Vadybos sistemų sertifikavimo įstaigos / Management systems certification bodies (ISO/IEC 17021-1)
Juridinis asmuo / Legal entity VšĮ „Euromatas“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* VšĮ „Euromatas“
Adresas / Address Raudondvario pl. 168, 47172 Kaunas
Telefonas / Phone +370 683 23616
El. paštas / E-mail euromatas@euromatas.lt
Interneto svetainė / Website http://www.euromatas.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17021-1:2015
Veiklos apibūdinimas Kokybės vadybos sistemų sertifikavimas pagal LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus nurodytoje srityje; Aplinkos apsaugos vadybos sistemų sertifikavimas pagal LST EN ISO 14001:2015 reikalavimus nurodytoje srityje; Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemų sertifikavimas pagal LST ISO 45001:2018 reikalavimus nurodytoje srityje (Akreditavimo pažymėjimas įsigalioja 2021-12-05)
Description of activities Certification of quality management systems according to requirements of LST EN ISO 9001:2015 in the defined scope Certification of Environmental Management Systems according to requirements of LST EN ISO 14001:2015 in the defined scope Certification of occupational health and safety management systems according to requirements of LST ISO 45001:2018 in the defined scope (Accreditation certificate shall enter info force on 2021-12-05)
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.04.003
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2021-11-17
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2021-11-17
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2026-12-05
Akredituota nuo / Accredited since 2011-12-05
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body