AB „HISK" laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 093-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity AB „HISK"
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* AB „HISK" laboratorija
Adresas / Address Tiekimo g. 14, 35289 Panevėžys
Telefonas / Phone +370 45 58 12 53
El. paštas / E-mail p.jankauskas@hisk.lt
Interneto svetainė / Website https://hisk.paneveziokeliai.lt/
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Grunto, biriųjų ir hidrauliniais rišikliais surištų mišinių, bituminių mišinių, užpildų, betono, betono mišinių, bitumo ir bituminių rišiklių bandymai bei ėminių ėmimas
Description of activities Road bed and bases, agregates, soils bitumen and bituminous binders, bituminous mixtures and pavement and to select their samples
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.070
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2022-04-14
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2022-04-14
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2024-09-17
Akredituota nuo / Accredited since 2005-08-16
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body