UAB „Fegda“ laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 161-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB „Fegda“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB „Fegda“ laboratorija
Adresas / Address Lentvario g. 13, 02300 Vilnius
Telefonas / Phone +370 5 264 1678
El. paštas / E-mail lab@fegda.lt
Interneto svetainė / Website http://www.fegda.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Bitumo, bituminių rišiklių ir bituminių mišinių, mineralinių medžiagų ir užpildų, kelių sankasos, gruntų ir pagrindų bandymai bei ėminių ėmimas
Description of activities Testing and sampling of road pavements, foundations, coatings, primers, hot asphalt mixtures and coatings, minerals, activated mineral powders, bitumen, modified bitumen
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.027
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2020-11-27
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2022-02-10
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2024-05-16
Akredituota nuo / Accredited since 1999-06-14
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body