MB EWVTA Transporto priemonių ir baterijų bandymų laboratorija

Akreditavimo pažymėjimo numeris/
The number of accreditation certificate
LA.197-01
AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 197-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity MB EWVTA
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* MB EWVTA Transporto priemonių ir baterijų bandymų laboratorija
Veiklos vietos vykdymo adresas (adresai)/
Location/ Locations of the CAB
V. A. Graičiūno g. 32, 022141, Vilnius
Telefonas / Phone +370 652 85 659
El. paštas / E-mail info@ewvta.com
Interneto svetainė / Website http://www.ewvta.com
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Transporto priemonių ir jų dalių bei baterijų bandymai
Description of activities Testing of batteries, vehicles and components
Akreditavimo pažymėjimas išduotas/ įsigaliojo/
The accreditation certificate issued/ valid since
2022-05-23
Akreditavimo pažymėjimo versijų datos /
Versions of the accreditation certificate
2023-05-25
AVĮ akredituota nuo/
Initial accreditation date
2022-05-23
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2027-05-22
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body