AB „Klovainių skalda“ laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 087-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity AB „Klovainių skalda“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* AB „Klovainių skalda“ laboratorija
Adresas / Address Gamyklos g. 2, Beržinių k., 83209 Pakruojo r. sav.
Telefonas / Phone +370 421 44 5 74
El. paštas / E-mail laboratorija@skalda.lt
Interneto svetainė / Website http://www.skalda.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Mineralinių automobilių kelių medžiagų, betono ir skiedinio užpildų, geležinkelio balasto skaldos bandymai ir ėminių ėmimas
Description of activities Mineral roadside materials, concrete and mortar fillings, rail ballast crushing tests and sampling
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.047
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2022-05-19
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2022-05-19
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2027-05-18
Akredituota nuo / Accredited since 2002-07-01
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body