UAB „Vandens tyrimai“

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 176-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB „Vandens tyrimai“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB „Vandens tyrimai“
Adresas / Address Žirmūnų g. 106, 09121 Vilnius
Telefonas / Phone +370 5 232 52 87
El. paštas / E-mail info@v-t.lt
Interneto svetainė / Website http://www.v-t.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Vandens ir nuotekų cheminiai tyrimai
Description of activities Chemical tests of water and wastewater
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.176-01
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2021-02-01
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2023-08-16
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2026-01-31
Akredituota nuo / Accredited since 2021-02-01
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body